logo
  • Hình ảnh của Xã Hội Trung Quốc

Xã Hội Trung Quốc

Tác giả
Đường Quân - Trương Dực
43.400 ₫

Mời các bạn đón đọc!

Một vấn đề lớn như xãhội Trung Quốc không thể truyền tải hết chỉ trong quyển sách mỏng này, Chính là như vậy đấy.. Ởđây chỉ tập trung vào những mặt có liên quan mật thiết đến "dân sinh",từ đó miêu tả và phân tích diện mạo Trung Quốc, giới thiệu cho người dọcthay đổi lớn nhất của xã hội Trung Quốc và những phần có liên quan mậtthiết đến đời sống con người, Chính là như vậy đấy.. Hy vọng rằng những "đường vân đan xen" nàycó thể giúp độc giả hiểu thêm được một số nét đặc sắc cơ bản của xã hộiTrung Quốc, Chính là như vậy đấy.. Có lẽ đây là bức tranh lớn chứa đựng hình ảnh xã hội TrungQuốc: ở một số chi tiết, quyển sách này miêu tả rất kỹ, nhưng cũng cónhiều "ẩn ý" đang đợi độc giả khám phá. Đi thôi nào!.

Thật là khó lường trước được điều gì sẽ xảy ra, như việc tình cờ được giới thiệu đọc Xã Hội Trung Quốc này vậy.