logo
  • Hình ảnh của Văn Học Tuổi 20 - Bình Yên Tạm Bợ

Văn Học Tuổi 20 - Bình Yên Tạm Bợ

Tác giả
Trần Lãng Diệp
46.000 ₫

Văn Học Tuổi 20 - Bình Yên Tạm Bợ

Truyện dịu dàng, văn nhẹ nhàng, Dừng tay lại. Nhân vật chính như một người quan sát đứng nhìn tình yêu có lẫn cả khổ đau và hạnh phúc của những người xung quanh, Dừng tay lại. Chen giữa đó là những đoạn nhỏ về tình người dễ thương. Chờ tý tôi ra ngày.

Thời tiết hôm nay thật là dễ chịu! Rất thích hợp để mang Văn Học Tuổi 20 - Bình Yên Tạm Bợ ra đọc