logo
  • Hình ảnh của Tuyển Tập Truyện Tiếu Lâm Hay Nhất

Tuyển Tập Truyện Tiếu Lâm Hay Nhất

Tác giả
Như Thủy (sưu tầm và biên soạn)
42.000 ₫

- Thầy: Câu tục ngữ: "Môi hở răng lạnh" này khuyên ta điều gì?

- Tèo nói ngay: Dạ, nó khuyên ta không nên cười vào mùa đông ạ!

Tuyển Tập Truyện Tiếu Lâm Hay Nhất

(Môi hở răng lạnh)

- Thầy: Trời!

Thật là khó đoán trước được điều gì sẽ đến, như việc tình cờ được giới thiệu đọc Tuyển Tập Truyện Tiếu Lâm Hay Nhất này vậy.