logo
  • Hình ảnh của Tuyển Tập Các Bài Toán Có Nội Dung Thực Tế Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán THCS Và Luyện Thi Vào Lớp 10

Tuyển Tập Các Bài Toán Có Nội Dung Thực Tế Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán THCS Và Luyện Thi Vào Lớp 10

Tác giả
Nguyễn Văn Vĩnh
63.000 ₫

 

Tuyển Tập Các Bài Toán Có Nội Dung Thực Tế Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán THCS Và Luyện Thi Vào Lớp 10

Các bài toán vận dụng được tuyển chọn công phu từ các bài thi học sinh giỏi ở các lớp THCS, các bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên toàn quốc và các quốc gia và sắp xếp lại theo từng vấn đề, bao quát toàn bộ chương trình toán THCS hiện hành và tương lai, Tại sao không?. Tất cả các bài toán áp dụng đều kèm theo hướng dẫn hoặc đáp án, Tại sao không?. Đối với một số bài toán nâng cao còn ít quen thuộc với học sinh, hướng dẫn giải được trình bày khá chi tiết. Nó lớn biết bao!.

Bạn có thể xem Tuyển Tập Các Bài Toán Có Nội Dung Thực Tế Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán THCS Và Luyện Thi Vào Lớp 10 khi đang ở xưởng nào đó không?