logo
  • Hình ảnh của Tủ Sách Triết Học Phương Đông: Nhập Môn Triết Học Đông Phương

Tủ Sách Triết Học Phương Đông: Nhập Môn Triết Học Đông Phương

Tác giả
Thu Giang - Nguyễn Duy Cần
48.000 ₫

Tủ Sách Triết Học Phương Đông: Nhập Môn Triết Học Đông Phương

Nhập môn triết học Đông phương không phải là một cuốn sách giáo khoa về triết học, Chị không biết gì thì thôi. Ở đây, học giả Nguyễn Duy Cần bàn về những điểm đặc sắc và cốt lõi của triết học phương Đông: về khái niệm âm dương, triết học Phật - Lão - Trang, Chị không biết gì thì thôi. Trong sách, Nguyễn Duy Cần đề cao triết học nhất nguyên, coi những sự đối lập là bề mặt và bề trái của một chỉnh thể thống nhất, Chị không biết gì thì thôi. Đọc Nhập môn triết học Đông phương, ta nhìn thấy được một khía cạnh khác ít gai góc và khô khan hơn của triết học cũng như tìm thấy được vẻ đẹp muôn màu của triết học Đông phương. Chao ôi!có biết đâu nào!.

Bạn có nghĩ Tủ Sách Triết Học Phương Đông: Nhập Môn Triết Học Đông Phương được sản xuất ra tại công ty nào đó hay không?