logo
  • Hình ảnh của Từ Điển Việt Anh 55000 Từ (Bìa Cứng)

Từ Điển Việt Anh 55000 Từ (Bìa Cứng)

Tác giả
Bùi Phụng
70.000 ₫

Từ Điển Việt Anh 55000 Từ

Cuốn từ điển gồm 55.000 đơn vị, giúp các thầy cô và sinh viên học sinh tra cứu một cách thiết thực và đầy đủ để dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh, Hãy lắng nghe ý kiến của tôi!. Tác giả cố gắng đưa ra những từ, cụm từ tiếng Anh tương đương tiếng Việt kèm ví dụ minh họa. Nhanh lên , đi nào.

Thời tiết hôm nay thật là dễ chịu! Rất thích hợp để mang Từ Điển Việt Anh 55000 Từ (Bìa Cứng) ra đọc