logo
  • Hình ảnh của Từ Điển Việt Anh 130.000 Từ

Từ Điển Việt Anh 130.000 Từ

Tác giả
Nhiều Tác Giả
76.000 ₫

Với nhu cầu học tập và giao tiếp bằng tiếng Anh ngày càng rộng rãi thì người đọc, người học rất cần một vốn từ tương đối phong phú trong học tập cũng như giao tiếp hằng ngày. Cũng không tệ lắm đâu!.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đó tác giả đã biên soạn và giới thiệu với bạn đọc cuốn từ điển Việt - Anh này

Từ Điển Việt Anh 130.000 Từ

Thật là khó lường trước được điều gì sẽ đến, như việc tình cờ được giới thiệu đọc Từ Điển Việt Anh 130.000 Từ này vậy.