logo
  • Hình ảnh của Từ Điển Tục Ngữ Việt

Từ Điển Tục Ngữ Việt

Tác giả
Vũ Thế Ngọc
100.000 ₫

Từ Điển Tục Ngữ Việt

Đây là quyển từ điển tiếng Anh đầu tiên về tục ngữ Việt Nam có chú thích và so sánh. Có giỏi thì giết tôi đi.

Quyển từ điển này sẽ giúp cho người nói tiếng Anh và các bạn trẻ gốc Việt  sinh ra và lớn lên ở ngoại quốc có được một tài liệu tốt để học về ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam, Không có gì đặc biệt cả!. Sáchy cũng nhằm mục đích giúp đỡ người Việt trau dồi tiếng Anh và giúp họ giao thiệp với người ngoậi quốc dễ dàng hơn. Mọi vẫn đề rồi sẽ được giải quyết..

Thật là khó biết trước được điều gì sẽ xảy ra, như việc tình cờ được giới thiệu đọc Từ Điển Tục Ngữ Việt này vậy.