logo
  • Hình ảnh của Từ Điển Thành Ngữ Hán Việt

Từ Điển Thành Ngữ Hán Việt

Tác giả
Trần Thị Thanh Liêm
72.000 ₫

 

Thành ngữ Hán Việt được dùng rất phổ biến trong ngôn ngữ tiếng Việt, Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó cả.. Nếu chúng ta hiểu thấu đáo nội dung, điển tích, xuất xứ để sử dụng thành thạo, đúng lúc, đúng chỗ thành ngữ trong văn viết cũng như văn nói sẽ làm cho nội dung ngôn ngữ càng trở nên phong phú, sinh động và giàu sức thuyết phục.., Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó cả.. Từ Điển Thành Ngữ Hán Việt sẽ giúp chúng ta thực hiện điều đó. Đừng hiểu sai vấn đề!.

Từ Điển Thành Ngữ Hán Việt

Bạn có thể đọc Từ Điển Thành Ngữ Hán Việt khi đang ở câu lạc bộ võ thuật nào đó không?