logo
  • Hình ảnh của Từ Điển Kinh Tế Thương Mại Ứng Dụng Anh Việt

Từ Điển Kinh Tế Thương Mại Ứng Dụng Anh Việt

Tác giả
Minh Trang
136.000 ₫

Việt Nam đã gia nhập sân chơi WTO với nhiều thời cơ và thách thức cho nền kinh tế, A! Chính là lúc này đây!. Chúng ta đã bình đẳng trong thị trường toàn cầu vốn ẩn chứa rất nhiều những ngóc ngách tinh vi và phức tạp, A! Chính là lúc này đây!. Vì vậy, "Từ điển kinh tế thương mại ứng dụng Anh - Việt" đã được biên soạn với vốn từ phong phú để đáp ứng phần nào nhu cầu thực tiễn. Qủa là như vậy!.

Rõ ràng, dễ tra cứu và cực kỳ dễ hiểu vì phần chú thích, giải thích bằng tiếng Việt rất cặn kẽ, tường tận, giúp người đọc hiểu đúng và sâu từng từ, từng thuật ngữ.. Được vậy hay quá!.

Từ Điển Kinh Tế Thương Mại Ứng Dụng Anh Việt

Nội dung của từ điển bao trùm toàn bộ các vấn đề về kinh tế, phong phú trên các lĩnh vực như: kinh tế thế giới, kinh tế khu vực, kinh tế học vĩ mô, kinh tế học vi mô, thị trường, quản lý doanh nghiệp, công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp, thương mại quốc tế, tiền tệ, tài chính, kế toán, kiểm toán, thống kê, vận tải, bảo hiểm, thuế khóa, chứng khoán, lao động tiền lương, vi tính, Internet, thương mại, điện tử... Cuối cùng mọi thứ sẽ ổn thôi..

Bạn có thể xem Từ Điển Kinh Tế Thương Mại Ứng Dụng Anh Việt khi đang ở nhà nào đó không?