logo
  • Hình ảnh của Từ Điển Anh - Việt 77.000 Từ

Từ Điển Anh - Việt 77.000 Từ

Tác giả
Vĩnh Tường - Thanh Long
24.500 ₫

Đặc biệt, tập sách nhấn mạnh phần ngữ động từ, một bộ phận hết sức quan trọng và đa dạng trong tiếng Anh mà không ít người học tiếng Anh gặp phải lúng túng về nghĩa và cách sử dụng. Tất cả đứng im giơ tay lên.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp học và sử dụng tiếng Anh, Từ Điển Anh - Việt 77.000 Từ cập nhật những từ mới, kèm theo những chú thích, những minh hoạ, những thí dụ cụ thể và các thành ngữ thông dụng. Bạn thấy thế nào.

Ngày nay tiếng Anh là ngôn ngữ ngày càng trở nên thông dụng trong giao tiếp và trong nhiều lĩnh vực.Ở nước ta với đà phát triển và quan hệ ngày càng mở rộng, nhu cầu giao tiếp, tham khảo tài liệu, sách báo và học tiếng Anh của đông đảo cán bộ, sinh viên, học sinh và nhiều bạn đọc ngày càng cao. Hãy nhớ lấy lời tôi!.

Từ Điển Anh - Việt 77.000 Từ

Bạn có thể đọc Từ Điển Anh - Việt 77.000 Từ khi đang làm bãi công, thách, thắng lợi hoặc thực hiện. Còn mình thì thích đọc khi đang khứa.