logo
  • Hình ảnh của Truyện Kiều (Bản Nôm Tự Đức Thứ 19)

Truyện Kiều (Bản Nôm Tự Đức Thứ 19)

Tác giả
Nguyễn Du
60.200 ₫

Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:

Vài nét về quyển Kiều Nôm Tự Đức thứ 19 (1866)

Các bản Kiều Nôm, Quốc ngữ dùng để khảo dị và tên tác giả các nhắc đến trong sách

Truyện Kiều - Bản Nôm Tự Đức thứ 19 (1866)

Truyện Kiều (Bản Nôm Tự Đức Thứ 19)

Cuốn Kiều Nôm do Liễu Văn Đường tàng bản in năm Tự Đức thứ 29 (1866) hiện đang lưu giữ tại khu di tích Nguyễn Du  ở thị trấn  Nghi Xuân (Hà Tĩnh) là bản khắc in cổ nhất tính đến thời điểm hiện nay, Bạn cảm thấy thế nào?. Như vậy bản Kiều Nôm Liễu Văn Đường Tự Đức 24 (1871) chưa phải là bản được in theo lối khắc ván đầu tiên như một số nhà nghiên cứu đã khẳng định. Tôi không muốn điều đó xảy ra ngay lúc này!.

Phụ lục 1

Phụ lục 2.


Thời tiết hôm nay thật là dễ chịu! Rất thích hợp để mang Truyện Kiều (Bản Nôm Tự Đức Thứ 19) ra đọc