logo
  • Hình ảnh của Truyện Hay Mỗi Ngày Mẹ Kể Con Nghe

Truyện Hay Mỗi Ngày Mẹ Kể Con Nghe

Tác giả
Nhiều Tác Giả
31.500 ₫

Quyển sách này được xuất bản với hy vọng có thể lan truyền những giá trị nhân văn đẹp đẽ của dân tộc đến với các bạn nhỏ cũng như đến những người trưởng thành yêu quý những câu chuyện dân gian của nước ta, Không có chuyện đó!. Hy vọng những ai cầm trên tay quyển sách này có thời gian để đọc và ngẫm những bài học quý giá ông bà ta đã để lại. Hay quá đi!.

Truyện Hay Mỗi Ngày Mẹ Kể Con Nghe tập hợp những câu chuyện dân gian nổi tiếng của nước ta như truyện Nữ Thần Mặt Trời Và Mặt Trăng, Quan Âm Thị Kính, Trương Chi Mỵ Nương.., Tin tôi đi , chúng ta đã làm đúng rồi. Mỗi câu chuyện đều mang màu sắc truyền thống của dân tộc ta, cũng như chứa đựng rất nhiều bài học làm người trong đó. Thật không thể tưởng tượng được chuyện đó lại có thể xảy ra ngay lúc này..

Bạn có thể đọc Truyện Hay Mỗi Ngày Mẹ Kể Con Nghe khi đang ở công ty nào đó không?