logo
  • Hình ảnh của Toán Nâng Cao Hình Học Lớp 9

Toán Nâng Cao Hình Học Lớp 9

Tác giả
Nguyễn Vĩnh Cận
49.500 ₫

Cuốn sách Toán Nâng Cao Hình Học Lớp 9 được biên soạn theo chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình sách giáo khoa lớp 9, Tôi đến đây lần đầu. Sách bao gồm các bài giảng chi tiết về các bài học trực tiếp trong sách giáo khoa giúp các em học sinh hệ thống lại kiến thức, bổ sung các kiến thức nâng cao về Hình học, Tôi đến đây lần đầu. Bên cạnh đó, sách còn có hệ thống các bài tập cùng hướng dẫn giải để các em rèn luyện và tham khảo. Vẫn không nghe được.

Đây là tài liệu tham khảo hữu ích để các em học tốt bộ môn này. Cứu tôi với.

Thời tiết hôm nay thật là dễ chịu! Rất thích hợp để mang Toán Nâng Cao Hình Học Lớp 9 ra đọc