logo
  • Hình ảnh của Tiếng Anh Chuyên Đề - Tiếng Anh Trong Ngành Tiếp Thị & Quảng Cáo (Kèm CD)

Tiếng Anh Chuyên Đề - Tiếng Anh Trong Ngành Tiếp Thị & Quảng Cáo (Kèm CD)

Tác giả
ThS. Hoàng Nguyên
42.400 ₫

Tiếng Anh Chuyên Đề - Tiếng Anh Trong Ngành Tiếp Thị & Quảng Cáo

Tiếng Anh Chuyên Đề - Tiếng Anh Trong Lĩnh Vực Hội Nghị - Họp Mặt là tập sách được biên soạn dành cho những người đang làm việc trong ngành tiếp thị và quảng cáo, Mọi chuyện ngày càng trở nên phức tạp.. Bên cạnh các chủ điểm liên quan như tìm kiếm khách hàng, các chiến lược và công cụ tiếp thị, viết quảng cáo và tổ chức sự kiện, sách tập trung vào việc nhấn mạnh những từ vựng quan trọng và những kĩ năng nói cần thiết nhằm giúp  cac nhân viên tiếp thị và quảng cáo làm việc và giao tiếp bằng Tiếng Anh một cách hiệu quả nhất. Rốt cuộc cậu thích người phụ nữ như thế nào.

Bố cục gồm 7 bài, mỗi bào bắt đầu với phần khởi động gồm những bài tập nhỏ nhằm tạo sự hứng khởi cho bạn vào các phần sau, Cuối cùng cũng sẽ ổn thôi.. Tiếp sau đó là các bài đàm thoại, các đoạn văn và nhiều bài tập để bạn học các từ vựng và cụm từ quan trọng theo ngữ cảnh, Cuối cùng cũng sẽ ổn thôi.. Bên cạnh đó, các bà nghe trên CD kèm theo sẽ cho bạn cơ hội kĩ năng nghe hiểu, đồng thời nâng cao trình độ giao tiếp trong lĩnh vực tiếp thị và quảng cáo. Đó chỉ là những điều bình thường!.

Thời tiết hôm nay thật là dễ chịu! Rất thích hợp để mang Tiếng Anh Chuyên Đề - Tiếng Anh Trong Ngành Tiếp Thị & Quảng Cáo (Kèm CD) ra nghiên cứu