logo
  • Hình ảnh của Thuốc Đắng Đã Tật - Tập 9

Thuốc Đắng Đã Tật - Tập 9

Tác giả
BS. Lương Lễ Hoàng
19.000 ₫

“Thuốc đắng dã tật”, ấn phẩm tập hợp 24 phiếm luận của thầy thuốc Lương Lễ Hoàng, ngòi bút sở trường về cách biến “y khoa hù dọa” thành “y học vui vẻ”. Bạn thấy thế nào.

“Thuốc đắng dã tật”, 24 đề tài thực tiễn để bệnh nhân lẫn thầy thuốc đọc xong khó tránh cười, giận, vui, buồn nhưng đồng thời suy nghĩ và áp dụng. Không cần đâu.

“Thuốc đắng dã tật”, 24 viên gạch xây dựng bức tường kháng bệnh qua phương án mang kiến thức đến thật gần người bệnh để bệnh nhân tiếp tay thầy thuốc. Chưa buông xuôi nếu chưa tìm ra cách giải quyết..

Ai cũng có thể đọc Thuốc Đắng Đã Tật - Tập 9 khi đang làm đi học, chấp nhận, đại diện hoặc hoan nghênh. Còn mình thì thích đọc khi đang đình công.