logo
  • Hình ảnh của Thức Ăn Quyết Định Số Phận Của Bạn

Thức Ăn Quyết Định Số Phận Của Bạn

Tác giả
Namboku Mizuno
36.400 ₫

Thức Ăn Quyết Định Số Phận Của Bạn

Sách Thức Ăn Quyết Định Số Phận Của Bạn được tác giả soạn dịch nhằm giáo dục con người thông qua thức ăn đã và sẽ là con đường và mục đích của hệ thống giáo dục toàn cầu bắt đầu từ nền minh triết cổ đại của người Việt cổ - “học ăn” được soi sáng bởi pháp Thiền nguyên thuỷ (Vipassana - Minh sát tuệ) của Đức Phật, vì chính điều này đã được ghi lại trong kinh điển nguyên thủy của Phật giáo. Phải phấn đấu vì bản thân mình thay vì để ý những chuyện nhỏ nhặt..

Quyển sách gồm hai phần: Phần đầu là nguyên văn những gì mà nhà Nhân tướng học nổi tiếng nhất Nhật Bản ghi lại, phầ hai gồm những sưu tập về ăn uống có liên quan mất thiết đối với số phận của con người theo ý kiến của tiên sinh Ohsawa, theo truyền thống của Phật giáo nguyên thuỷ, đại thừa và các truyền thống khác. Chớ nên nhiều chuyện nhé..

Thời tiết hôm nay thật là dễ chịu! Rất thích hợp để mang Thức Ăn Quyết Định Số Phận Của Bạn ra nghiên cứu