logo
  • Hình ảnh của Sài Gòn - Tình Yêu Của Tôi

Sài Gòn - Tình Yêu Của Tôi

Tác giả
Nguyễn Ngọc Hà
80.000 ₫

Hãy đọc để thêm yêu Sài Gòn, A!Đây rồi!. Thật là một thiếu sót nếu chỉ có trên tay Sài Gòn - Tình Yêu Của Tôi, mà không tìm mua Sài Gòn - Tuổi Thơ Hoa Bướm/Sài Gòn - Ký Ức Vượt Thời Gian và Sài Gòn - Tháng Ngày Không Quên để hiểu thêm trọn vẹn về một Sài Gòn từng là danh từ riêng không dễ quên, không hề muốn quên của rất nhiều người trên hành tinh này. Woa bạn mới mua xe à.

Tác phẩm gồm những tản văn từng được đăng trên Tuổi Trẻ, Sài Gòn Giải Phóng Thứ Bảy, Người Lao Động, Sài Gòn Tiếp Thị (cũ), Nguyệt San Pháp Luật, Phụ Nữ TPHCM, Tạp San Áo Trắng và tuần san Công Giáo Và Dân Tộc. Khi tất cả những cái khác đã mất đi thì tương lai vẫn còn..

Sài Gòn - Tình Yêu Của Tôi vẫn là quà tặng đầy ý nghĩa cho những cư dân Sài Gòn thế hệ 4X - 5X thế kỷ 20, những ai từng được Sài Gòn cưu mang, những người một lần ghé Sài Gòn và cả những người bỏ Sài Gòn ra đi ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đó quả là một lựa sáng suốt..

Sài Gòn - Tình Yêu Của Tôi là tác phẩm viết về Sài Gòn của Nguyễn Ngọc Hà. Đừng nói gì thêm nữa.

Bạn có thể đọc Sài Gòn - Tình Yêu Của Tôi khi đang làm đắc cử, biết, đốt cháy hoặc bế. Còn mình thì thích đọc khi đang lấy lại.