logo
  • Hình ảnh của Quản Trị Nhân Sự

Quản Trị Nhân Sự

Tác giả
Nguyễn Hữu Thân
90.000 ₫

Ngoài ra, giáo trình này cũng được sử dụng cho sinh viên theo học Chương trình đào tạo từ xa ngành Quản trị kinh doanh, Dù sao đi nữa cũng như vậy rồi!. Sinh viên các ngành Kinh tế, Kế toán, Tài chính, Ngân hàng… cũng có thể tham khảo tài liệu này. Ôi, thật là may mắn!.

Giáo trình Quản Trị Nhân Sự được viết dành cho sinh viên theo học ngành Quản trị kinh doanh, Bầu trời thật đẹp phải không anh ?. Tài liệu này cũng có thể dùng cho các khóa bồi dưỡng kiến thức Quản Trị Kinh Doanh, Bầu trời thật đẹp phải không anh ?. Đây cũng là một tài liệu tham khảo giúp cho các doanh nhân, nhất là các giám đốc nhân sự hoặc trưởng phòng nhân viên cũng cố và tăng cường khả năng quản trị nhân sự của mình, bởi vì bất cứ cấp quản trị nào cũng phải biết quản trị nhân sự của mình. Dù sao đi chăng nữa mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi..

Ai cũng có thể đọc Quản Trị Nhân Sự khi đang làm biểu đạt, đảm đương, rửa hoặc biển thủ. Còn mình thì thích đọc khi đang lan tràn.