logo
  • Hình ảnh của Phương Pháp Học Ghi-ta

Phương Pháp Học Ghi-ta

Tác giả
Tạ Tấn
68.000 ₫

Trong quá trình biên soạn cuốn sách này, tác giả đã tham khảo một số sách dạy Ghi-ta của nước ngoài và các sách phương pháp hướng dẫn học ghi-ta trong nước. Tôi không biết bạn đang nói tới cái gì?.

Cây đàn Ghi-ta đã có từ lâu đời, trải qua nhiều thế kỷ được nghiên cứu cải tiến và hoàn chỉnh. Cứ nghĩ là dễ dàng..

Phương Pháp Học Ghi-ta

Các phương pháp tập luyện Ghi-ta đã có sự thông nhất ở nhiều nước trên thế giới. Hãy nhớ lấy lời tôi!.

Để phục vụ các bạn ham thích học ghita ở nước ta, sau nhiều năm làm công tác giảng dạy và biểu diễn, tác giả đã biên soạn cuốn: Phương Pháp Học Ghi-ta nhằm cung cấp tài liệu cho các bạn cần học tập và cũng có thể dùng làm tài liệu hướng dẫn. Không , cảm ơn.

Bạn có nghĩ Phương Pháp Học Ghi-ta được sản xuất ra tại cơ quan nào đó hay không?