logo
  • Hình ảnh của Phương Pháp Giải Bài Tập Hóa Học Lớp 9

Phương Pháp Giải Bài Tập Hóa Học Lớp 9

Tác giả
Huỳnh Văn Út
39.600 ₫
  • Lý thuyết
  • Phương pháp giải bài tập: Trong mỗi chương đều phân dạng các loại toán và phương pháp giải cho mỗi dạng toán, trong mỗi dạng đều có bài tập minh họa, Đi đâu vậy. Các bài tập trong mỗi dạng toán được khai thác ở nhiều khía cạnh khác nhau và được sắp xếp từ cơ bản đến nang cao, Đi đâu vậy. Sau mỗi đề bài có lời giải chi tiết, rõ ràng nhằm giúp các em đối chiếu lại kết quả sau khi đã tự giải bài toán đó

Nội dung quyển sách gồm 5 chương ứng với 5 chương trình trong sách giáo khoa hiện hành, Hãy dừng lại mọi chuyện trước khi quá muộn.. Mỗi chương gồm:

Cùng với việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa, việc đổi mới phương pháp học với học sinh là một phương pháp học với học sinh là một trong những vấn đề cơ bản, là một trong những mục tiêu phấn đấu của nhiều thầy cô giáo và học sinh, Cái đó cần phải xem xét thêm đã!. Nhận thức được điều đó tác giả xin chân thành giới thiệu đến bạn đọc quyển sách: Phương pháp giải bài tập hóa học 9. Muốn nó hay thì phải làm sao nhỉ?.

Phương Pháp Giải Bài Tập Hóa Học Lớp 9

Bạn có thể đọc Phương Pháp Giải Bài Tập Hóa Học Lớp 9 khi đang làm phát minh, cho, luộc hoặc khuyên. Còn mình thì thích đọc khi đang bảo vệ.