logo
  • Hình ảnh của  Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Các Dạng Bài Tập Trắc Nghiệm Đại Số Lớp 10

 Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Các Dạng Bài Tập Trắc Nghiệm Đại Số Lớp 10

Tác giả
Trần Bá Hà
46.900 ₫
  • Tómtắt gọn nhưng đầy đủ kiến thức cơ bản
  • Phândạng các bài tập theo từng vấn đề, nêu phương pháp giải riêng cho từng vấnđề, nêu tất cả những bài tập mẫu cho từng vấn đề , giải rõ ràng từng bàitập đó.

Sách được hệ thống rõ ràng, chi tiết giúp các bạn học sinh nắm vững kiến thức cơ bản một cách dễ dàng và học tốt hơn môn Toán Đại Số. Có thế chứ, rất tuyệt..

Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Các Dạng Bài Tập Trắc Nghiệm Đại Số Lớp 10 gồm các phần:

Thật là khó biết trước được điều gì sẽ xảy ra, như việc tình cờ được giới thiệu nghiên cứu  Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Các Dạng Bài Tập Trắc Nghiệm Đại Số Lớp 10 này vậy.