logo
  • Hình ảnh của Ô Long Viện Tình Huynh Đệ - Tập 7

Ô Long Viện Tình Huynh Đệ - Tập 7

Tác giả
Au. Yao Hsing
21.500 ₫

Ô Long Viện Tình Huynh Đệ - Tập 7

Sư huynh và sư đệ được đưa vào Tàng kinh các, theo học võ nghệ của Tinh Giác thiền sư, Như thế nào mới là hay?. Bước đầu vào cửa lạ, hai huynh đệ gặp ngay con khỉ thành tinh cực kì hung hãn, Như thế nào mới là hay?. Sự đệ định chọc con khỉ cho vui, nào ngờ nó nổi cơn tam bành, hành hạ hai huynh đệ đến khổ, Như thế nào mới là hay?. Phút cuối cùng, con khỉ đột đánh sư đệ bị thương, lại kích hoạt thần công của sư đệ lần nữa…

Thời tiết hôm nay thật là dễ chịu! Rất thích hợp để mang Ô Long Viện Tình Huynh Đệ - Tập 7 ra nghiên cứu