logo
  • Hình ảnh của Ô Long Viện Tình Huynh Đệ - Tập 26

Ô Long Viện Tình Huynh Đệ - Tập 26

Tác giả
Au. Yao Hsing
21.500 ₫

Sau bao nhiêu trắc trở, cuối cùng các vị cao tăng đã tìm đúng huyệt để truyền dẫn công lực vào người Tiểu sư đệ, Không được làm như vậy.. Giờ Tiểu Sư Đệ đã luyện được thần công vô địch thiên hạ, Không được làm như vậy.. Các vị cao tăng chùa Diệu Lâm và tông phái lạt-ma lập tức lên đường... Nó thật có ý nghĩa vào lúc này đấy!.

Ô Long Viện Tình Huynh Đệ - Tập 26

Thật là khó biết trước được điều gì sẽ xảy ra, như việc tình cờ được giới thiệu đọc Ô Long Viện Tình Huynh Đệ - Tập 26 này vậy.