logo
  • Hình ảnh của Những Nhà Khoa Học Làm Thay Đổi Thế Giới - Johann Gutenberg - Nghề In

Những Nhà Khoa Học Làm Thay Đổi Thế Giới - Johann Gutenberg - Nghề In

Tác giả
Michael Pollard
18.000 ₫

Một thế giới không có ấn phẩm

Những Nhà Khoa Học Làm Thay Đổi Thế Giới - Johann Gutenberg - Nghề In

Tia Laser
... Ôi. thật tốt làm sao!.

Kĩ thuật in Lito

Chuẩn bị

Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:

Bắt đầu in... Như thế nào mới là hay?.

Đình chỉ

Nhàm chán

Những thợ in đầu tiên

Chữ di động
...
Đúc chữ in

Cung và cầu

Bạn có thể đọc Những Nhà Khoa Học Làm Thay Đổi Thế Giới - Johann Gutenberg - Nghề In khi đang làm canh giữ, suy nghĩ, thấy hoặc chọn. Còn mình thì thích đọc khi đang nghe.