logo
  • Hình ảnh của Những Bài Văn Hay 5

Những Bài Văn Hay 5

Tác giả
Nguyễn Thị Kim Dung
36.400 ₫
  • Kể chuyện đã nghe, đã đọc.
  • Kể chuyện được chứng kiến tham gia.

Phần tập làm văn:

Những Bài Văn Hay 5

Sách gồm 2 phần chính:

Phần kể chuyện:

  • Văn tả cảnh
  • Văn tả người
  • Văn tả đồ vật
  • Văn tả cây cối
  • Văn tả con vật
  • Văn kể chuyện
  • Văn bản thông thường

Bạn có nghĩ Những Bài Văn Hay 5 được sản xuất ra tại xưởng nào đó hay không?