logo
  • Hình ảnh của Ngừng Săn Đuổi Hạnh Phúc

Ngừng Săn Đuổi Hạnh Phúc

Tác giả
Barry Magid
38.400 ₫

Cuốn sách này là một luận giải khoáng đạt về thiền của nhà phân tâm học, Cũng không phải dạng vừa đâu!. Cả phân tâm học và thiền đều có thể mang đến những thay đổi trong cuộc sống của chúng ta, tuy nhiên, mỗi giải pháp lại thực hiện theo những cách mà chúng ta không ngờ đến. Hura! Chúng ta đã chiến thắng rồi.

Trong một ý nghĩa sâu sắc, cả hai loại giải pháp đều làm chúng ta thay đổi bằng cách khuyên ta cứ để mọi sự vật tồn tại đúng bản chất của nó, Ôi, thật là may mắn!. Nhưng nếu không tác động gì vào mọi thứ trong đời – như triết gia Wittgenstein nói, rằng triết lý là để cho mọi sự yên trong thực tại – thì tu tập thiền để làm gì? Thiền chỉ đơn giản đặt cuộc đời vào cái nhìn thấu suốt, kể cả nỗi đau khổ, tuổi già và cái chết, Ôi, thật là may mắn!. Thiền không phải là một khuynh hướng thụ động mà là rất minh mẫn, năng động, tỉnh thức, Ôi, thật là may mắn!. Dường như tọa thiền chỉ là ngồi đó, yên lặng, Ôi, thật là may mắn!. Không làm gì cả, Ôi, thật là may mắn!. Nhưng thật sự là có làm, Ôi, thật là may mắn!. Những nghịch lý huyền ảo như thế sẽ được phân tích dưới hai góc độ, thiền và phân tâm học, trong tác phẩm cô đọng này. Có chuyện gì vậy ?.

Ngừng Săn Đuổi Hạnh Phúc

Thật là khó đoán trước được điều gì sẽ xảy ra, như việc tình cờ được giới thiệu đọc Ngừng Săn Đuổi Hạnh Phúc này vậy.