logo
  • Hình ảnh của Một Góc Nhìn Về Văn Hóa Biển

Một Góc Nhìn Về Văn Hóa Biển

Tác giả
91.000 ₫

"Biển Việt Nam từ trong cội nguồn lịch sử đã gắn bó với sự sinh tồn, phát triển của dân tộc, Anh có sao không. Những con đường giao thương trên biển đã hình thành từ rất lâu, chuyển tải cùng với nó là sự giao lưu của những nền văn hóa trong khu vực, Anh có sao không. Tâm lý hướng biển của người Việt luôn thể hiện qua những khát vọng bám biển, khai thác những nguồn lợi từ biển, Anh có sao không. Vè Các lái - hải trình dân gian của dân buôn ghe bầu như một dạng " bách khoa thư hàng hải ", qua đó đất nước được nhìn ngắm từ biển với tất cả sự lạc quan, Anh có sao không. Hay như tục thờ cá Ông của cư dân ven biển đã thể hiện một ứng xử nhân văn giữa con người với thiên nhiên, với thần linh.Tất cả những di sản đó vẫn chờ đợi sự khám phá không ngừng". Cũng được.

Một Góc Nhìn Về Văn Hóa Biển

(Nguyễn Thanh Lợi)

Thật là khó lường trước được điều gì sẽ đến, như việc tình cờ được giới thiệu tìm đọc Một Góc Nhìn Về Văn Hóa Biển này vậy.