logo
  • Hình ảnh của Mo - Phương Pháp Tiên Tri Tây Tạng

Mo - Phương Pháp Tiên Tri Tây Tạng

Tác giả
Jamgon Mipham
27.750 ₫

***

Mời các bạn đón đọc!

Vì chư Phật luôn sẵn có sự hiểu biết thấu suốt về nhân quả của mọi trường hợp cũng như sự quán chiếu sâu vào thực tánh rốt ráo của chúng nên việc sử dụng phương pháp tiên tri Mo cho thấy có thể mang lại lợi lạc nếu được kết hợp với lòng tin kiên cố và sự thiền định nhất tâm hướng về chư Phật, Có cần mua thêm sữa không?. Vì thế, Mo là một trong những phương tiện để giúp những chúng sinh chưa giác ngộ có thể nương tựa và sự trợ giúp của chư Phật để vượt qua những tình huống khó khăn trong đời sống hằng ngày của họ.

Phương pháp tiên tri Mo có hai chức năng chủ yếu, Có cần mua thêm sữa không?. Trước hết, đây là một phương pháp cho phép ta tự mình nhận ra một tình huống hay sự kiện một cách rõ ràng, Có cần mua thêm sữa không?. Kế đó, nếu chúng ta sử dụng phương pháp này cho người khác với động cơ đúng đắn của việc thực hành một sự bố thí vô ngã - như từng được thực hiện một cách rộng rãi bởi nhiều bậc thầy vĩ đại của Tây Tạng - thì đây sẽ là một phương tiện thúc đẩy sự thực hành Bồ Tát đạo.

Ngoài ra phương pháp tiên tri Mo còn có một chức năng thứ yếu nữa, Có cần mua thêm sữa không?. Giáo lý trọng tâm và sâu xa nhất của Đức Phật là giáo lý duyên khởi có thể được hiểu như là "có nguồn gốc phụ thuộc nhau" hay "sự sinh khởi phụ thuộc lẫn nhau", Có cần mua thêm sữa không?. Giáo lý này giải thích đồng thời bản chất sự tác động hỗ tương của những nguyên nhân và điều kiện (duyên) trên bình diện tương đối, thế tục của thực tại, cũng như bản chất của tánh Không - hay vô ngã - trên bình diện tối hậu của thực tại, Có cần mua thêm sữa không?. Mặc dù cần phải có những nỗ lực tinh tấn trong thiền định và nội quán mới có thể đạt được sự chứng ngộ lý duyên sinh, nhưng một phương pháp như Mo giúp ta hé mở một thoáng nhìn về sự tương thuộc cùng với vai trò của nhân quả trong thế giới ta đang sống và hy vọng là có thể khơi dậy trong ta sự quán chiếu những điều đó ở một mức độ sâu xa hơn... Như thế nào mới là hay?.

MO - PHƯƠNG PHÁP TIÊN TRI TÂY TẠNG

Bạn có nghĩ Mo - Phương Pháp Tiên Tri Tây Tạng được sản xuất ra tại câu lạc bộ võ thuật nào đó hay không?