logo
  • Hình ảnh của Luyện Tập Tập Làm Văn Lớp 3

Luyện Tập Tập Làm Văn Lớp 3

Tác giả
Nhóm tác giả
24.000 ₫

- Phần gợi ý làm bài

Hy vọng cuốn sách sẽ hỗ trợ các em trong việc rèn luyện nâng cao kỹ năng làm văn, nói và viết đúng tiếng Việt. Phải phấn đấu vì bản thân mình thay vì để ý những chuyện nhỏ nhặt..

Cấu trúc ở mỗi bài tập hay đề văn trong sách cụ thể gồm 2 phần:

Luyện Tập Tập Làm Văn Lớp 3

- Phần thực hành làm bài

Thật là khó đoán trước được điều gì sẽ xảy ra, như việc tình cờ được giới thiệu nghiên cứu Luyện Tập Tập Làm Văn Lớp 3 này vậy.