logo
  • Hình ảnh của Làm Sao Để Nhớ Lâu (TB 2016)

Làm Sao Để Nhớ Lâu (TB 2016)

Tác giả
Hạnh Hương
10.000 ₫

I, Không thành vấn đề. Trí nhớ - Một mục tiêu quan trọng

A, Tôi không muốn điều đó xảy ra ngay lúc này!. Những phương pháp cơ bản để giúp bạn phân tích nguyên nhân khiến trí nhớ bạn lộn xộn, Tôi không muốn điều đó xảy ra ngay lúc này!. Bằng phương pháp nào để củng cố lại trí nhớ?

B, Hãy cho tôi biết sự thật!. Những phương pháp giúp bạn lại trí nhớ

C, Than ôi! Đâu có biết rằng phải làm thế.. Thời gian nào giúp bạn khắc sâu bài học nhất

Chương 1:

A, Tôi đang chờ một người. Những vấn đề cấp bách của học sinh, sinh viên trong việc nhớ lâu

Chương 3:

C, Đừng hiểu sai vấn đề!. Để có một độ bền, bạn cần rèn luyện những yêu cầu sau đây

A.Những phương cách nào để bảo toàn trí nhớ

Chương 4:

Chương 2:

Làm Sao Để Nhớ Lâu

II, Câu chuyện có lẽ chỉ là một câu chuyện hoang đường.. Đối với học sinh, nói chung và riêng và cho những ai đang ngồi trên ghế nhà trường, trí nhớ quan trọng như thế nào?

Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:

Chương 5: Những căn bệnh làm giảm trí nhớ, điên loạn. Thật là lo thay.

B, Làm ơn hãy giúp chúng tôi .. Để nhớ lâu, bạn phải học như thế nào?

B.Bằng cách nào để tiêu diệt sự mệt mỏi

Thật là khó đoán trước được điều gì sẽ đến, như việc tình cờ được giới thiệu nghiên cứu Làm Sao Để Nhớ Lâu (TB 2016) này vậy.