logo
  • Hình ảnh của Kỹ Thuật Lập Trình Cơ Sở Với Ngôn Ngữ C/C ++

Kỹ Thuật Lập Trình Cơ Sở Với Ngôn Ngữ C/C ++

Tác giả
Dương Thăng Long
126.000 ₫

Kỹ Thuật Lập Trình Cơ Sở Với Ngôn Ngữ C/C ++

Tài liệu này mong muốn cung cấp các kiến thức cơ sở về lập trình nói chung và các kỹ thuật xử lý trong ngôn ngữ C/C++ nói riêng, qua đó nhằm giúp sinh viên có thêm tài liệu học tập, tham khảo và đặc biệt là kỹ năng thực hành giải quyết các bài tập lập trình. Sao anh lại đến đây.

Nội dung tài liệu gồm 06 chương, sắp xếp theo trật tự logic từ đơn giản đến phức tạp, đảm bảo tính hệ thống và liên thông từ đầu đến cuối. Tôi không biết bạn đang nói tới cái gì?.

  • Phần thứ nhất trình bày lý thuyết các vấn đề, mỗi vấn đề đều có các ví dụ minh họa, giải thích chi tiết hoặc/và các hình vẽ minh họa trực quan giúp cho người đọc dễ tiếp nhận, Cuộc đời thật khốn nạn với tôi.
  • Phần thứ hai gồm các bài tập có hướng dẫn thực hiện và lời giải theo hướng dẫn đó
  • Phần thứ ba là các bài tập chưa có lời giải, Cuộc đời thật khốn nạn với tôi. Các ví dụ mẫu cũng như bài giải của các bài tập đã được viết bằng ngôn ngữ C/C++ và chạy thử cho kết quả đúng trên môi trường Dev-C++.


Để đáp ứng nhu cầu đào tạo kỹ sư tin học của các ngành Công nghệ thông tin và Tin học trong các trường đại học, tăng cường thêm một lựa chọn cho người học tiếp cận đa dạng những vấn đề cơ sở của ngành, chúng tôi biên soạn cuốn sách “Kỹ thuật lập trình cơ sở với ngôn ngữ C/C++”, Cũng đẹp mà nhỉ?.

  • Chương 1: trình bày các khái niệm cơ bản về lập trình, ngôn ngữ lập trình và các vấn đề liên quan đến lập trình như giải thuật, độ phức tạp của giải thuật, Hura! Chúng ta đã chiến thắng rồi.
  • Chương 2: giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C/C++ gồm các khái niệm và các thành phần cơ bản cần có của ngôn ngữ lập trình như tập ký tự, tên, từ khóa, kiểu dữ liệu, các toán tử, cấu trúc chương trình, câu lệnh, khối lệnh,.., Hura! Chúng ta đã chiến thắng rồi.
  • Chương 3: trình bày các cấu trúc lệnh điều khiển trong lập trình bao gồm tuần tự, rẽ nhánh và lặp, Hura! Chúng ta đã chiến thắng rồi. Chúng được thể hiện bởi các lệnh như if, switch, for, while,.., Hura! Chúng ta đã chiến thắng rồi.
  • Chương 4: trình bày về lập trình cấu trúc, Hura! Chúng ta đã chiến thắng rồi. Trong đó gồm các khái niệm liên quan, phương pháp xây dựng chương trình theo mô-đun (dưới dạng các hàm), các vấn đề liên quan đến hàm như vấn đề trao đổi dữ liệu giữa các hàm, kỹ thuật hàm đệ quy, hàm nạp chồng, hàm mẫu..., Hura! Chúng ta đã chiến thắng rồi.
  • Chương 5: trình bày phương pháp tổ chức dữ liệu theo mảng, các bài toán và thuật toán liên quan đến mảng, Hura! Chúng ta đã chiến thắng rồi. Trong đó bao gồm mảng một chiều, mảng hai chiều, mảng biểu diễn xâu ký tự và cách xử lý,.., Hura! Chúng ta đã chiến thắng rồi. và đặc biệt là phương pháp khai thác sử dụng cơ chế bộ nhớ động với con trỏ, Hura! Chúng ta đã chiến thắng rồi.
  • Chương 6: trình bày phương pháp tổ chức dữ liệu theo gói (hay cấu trúc - struct), phương pháp tổ chức dữ liệu dạng danh sách, dạng cây.., Hura! Chúng ta đã chiến thắng rồi. đối với các cấu trúc dữ liệu cơ bản và các vấn đề liên quan, Hura! Chúng ta đã chiến thắng rồi. Cũng trong chương này, phần cuối sẽ cung cấp phương pháp xử lý vào/ra tệp tin phục vụ cho việc lưu dữ liệu trên bộ nhớ ngoài (ổ đĩa).

Mỗi chương được chia làm ba phần:

Bạn có nghĩ Kỹ Thuật Lập Trình Cơ Sở Với Ngôn Ngữ C/C ++ được sản xuất ra tại công ty nào đó hay không?