logo
  • Hình ảnh của KTHD - Bờ Biển Bụi Bờ

KTHD - Bờ Biển Bụi Bờ

Tác giả
Anita Ganeri
27.000 ₫

Cuốn sách " Bờ biển bụi bờ" giúp bạn tìm hiểu những khái niệm và đặc điểm địa lý xung quanh bờ biển xinh đẹp của chúng ta: bờ biển, vịnh, sóng, rặng san hô, rừng ngập mặn, châu thổ, cửa sông, FIO… và cả vô vàn thông tin lý thú và bổ ích khác nữa về bờ biển mà bạn chưa từng biết từ trước đến nay… Đan xen những thông tin bổ ích là những câu hỏi trắc nghiệm kiến thức về địa lý, giúp bạn vừa đọc, vừa học, vừa hiểu những kiến thức địa lý một cách dễ dàng hơn so với những thứ “khô khan” trong bài học. Bạn cảm thấy thế nào?.

Ai cũng có thể đọc KTHD - Bờ Biển Bụi Bờ khi đang làm áp đặt, thổi, chú ý hoặc đãi. Còn mình thì thích đọc khi đang dạy.