logo
  • Hình ảnh của Khám Phá Thế Giới Tâm Linh - Discover The Invisible

Khám Phá Thế Giới Tâm Linh - Discover The Invisible

Tác giả
Gary Zukav
55.000 ₫

Khám Phá Thế Giới Tâm Linh thực sự là một “cuộc cách mạng” trong việc khám phá thế giới nội tâm và khám phá nhứng điều có thật bên ngoài ảnh hưởng đến tinh thần con người, Dừng tay lại. Quyển sách là một huyền thoại của ngành xuất bản, luôn nằm trong danh sách bán chạy nhất – bestseller – theo xếp hạng của New York Times trong suốt 5 năm liền! Sách đã bán hơn 5 triệu bản riêng tại Mỹ và được chuyển dịch sang 24 ngôn ngữ trên thế giới. Ôi!mặt trời mới lên đẹp làm sao!.

Bằng những trải nghiệm sống động từ chính cuộc đời mình, cùng với đầu óc khoa học cởi mở, tiếp thu cả những tinh hoa triết lý phương Đông và phương Tây, tác giả Gary Zukav muốn chia sẻ với mọi người những hiểu biết về thế giới nội tâm của con người qua một cách nhìn khác, “nhận thức đa giác quan” (multisensory perception) – một cách nhìn mà ai cũng cảm giác là có thật, nhưng chúng ta còn hiểu biết về nó rất lờ mờ và trước đây chưa ai có thể gọi tên hay mô tả một cách cụ thể. Trời!Nghĩ cái gì vậy!.

Khám Phá Thế Giới Tâm Linh

Bạn có nghĩ Khám Phá Thế Giới Tâm Linh - Discover The Invisible được sản xuất ra tại công ty nào đó hay không?