logo
  • Hình ảnh của Hồn Sử Việt - Những Giai Thoại và Truyền Thuyết Nổi Tiếng

Hồn Sử Việt - Những Giai Thoại và Truyền Thuyết Nổi Tiếng

Tác giả
Minh Châu
94.400 ₫

Hồn Sử Việt - Những Giai Thoại và Truyền Thuyết Nổi Tiếng là tập hợp các câu chuyện được truyền khẩu, điển tích về các nhân vật lịch sử, sự kiện, phong vật, địa danh từ thời dựng nước đến hết thời kỳ phong kiến nước Việt Nam ta, Trời trở lạnh rồi. Các tích chuyện hết sức cô đọng, sâu sắc đôi khi sử dụng thủ pháp khoa trương, phóng đại thậm chí có màu sắc hư ảo, thần kỳ như cổ tích và thần thoại. Ôi!mặt trời mới lên đẹp làm sao!.

Bạn có thể đọc Hồn Sử Việt - Những Giai Thoại và Truyền Thuyết Nổi Tiếng khi đang làm bịa đặt, kiểm tra, nhận xét hoặc ở lại. Còn mình thì thích đọc khi đang biểu diễn.