logo
  • Hình ảnh của Hỏi Đáp Về Dịch Cây Trồng

Hỏi Đáp Về Dịch Cây Trồng

Tác giả
28.800 ₫

Bạn muốn làm giàu từ sản xuất nông nghiệp, nhưng bạn lo lắng không biết mình nên trồng cây gì, giống gì để vừa phù hợp với khí hậu, đất đai, nước…của khu vực trồng trọt, mà lại năng suất cao?
Đặc biệt, với từng loại, từng giống cây trồng thường hay nhiễm loại bệnh gì? Nguyên nhân, triệu chứng của một số bệnh thường gặp trên từng loại cây trồng và biện pháp phòng trừ như thế nào?...
Bạn có thể tìm được cho mình những câu trả lời thích hợp, những gợi ý hữu ích trong cuốn sổ tay “Hỏi đáp về dịch hại cây trồng” này, Đã qúa rõ ràng rồi.. Với những câu hỏi thường gặp, những vấn đề mà nhà nông trăn trở về dịch hại cây trồng, đã được tổng hợp, lựa chọn và biên soạn tương đối chi tiết, có hệ thống theo từng tình huống cụ thể. Anh ta thì thầm vào tai tôi nói khẽ.

Thật là khó đoán trước được điều gì sẽ xảy ra, như việc tình cờ được giới thiệu nghiên cứu Hỏi Đáp Về Dịch Cây Trồng này vậy.