logo
  • Hình ảnh của Học Tốt Ngữ Văn Lớp 6 Toàn Tập

Học Tốt Ngữ Văn Lớp 6 Toàn Tập

Tác giả
Phạm Minh Diệu
41.400 ₫

Cuốn Học tốt Ngữ văn 6 toàn tập được biên soạn theo chương trình và sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Tất cả đều rất hoàn hảo!.

Học Tốt Ngữ Văn Lớp 6 Toàn Tập

Khi thiết kế hệ thống câu hỏi, bài tập, tác giả một mặt bám sát vào hệ thống câu hỏi cũng như nội dung bài học trong sách giáo khoa, mặt khác, chúng tôi cũng cố ý thoát li để tạo ra những câu hỏi, bài tập nhằm giúp học sinh không bị lệ thuộc vào sách. Rốt cuộc cậu thích người phụ nữ như thế nào.

Nội dung của sách bám sát yêu cầu của mỗi bài học cụ thể trong chương trình và sách giáo khoa để thiết kế hệ thống câu hỏi, bài tập nhằm giúp HS tham khảo và luyện tập trong quá trình học tập. Đã qúa rõ ràng rồi..

Để giúp học sinh giải quyết tốt các bài tập, tác giả còn đưa ra hệ thống kiến thức và kĩ năng cơ bản, ứng với từng bài học, Nghĩ như thế nào?. Phần làm văn được biên soạn thành một phần riêng để giúp HS có được cái nhìn tổng quát, thuận tiện trong ôn tập và củng cố kĩ năng. Câu chuyện có lẽ chỉ là một câu chuyện hoang đường..

Bạn có nghĩ Học Tốt Ngữ Văn Lớp 6 Toàn Tập được sản xuất ra tại siêu thị nào đó hay không?