logo
  • Hình ảnh của Học Tốt Ngữ Văn Lớp 11 (Tập 2)

Học Tốt Ngữ Văn Lớp 11 (Tập 2)

Tác giả
Trần Văn Sáu - Trần Tước Nguyên
21.000 ₫

- Phương pháp giải tất cả các câu hỏi, bài tập. Có chuyện gì vậy ?.

Nội dung sách bao gồm:

- Tóm tắt kiến thức súc tích dễ nhớ. Không có gì là đúng cả.


Học Tốt Ngữ Văn Lớp 11 (Tập 2)

- Bài tập làm thêm, nâng cao, mở rộng. Sao rồi cậu đi đến đâu rồi.

Qua đó, các bạn có thể nắm bắt trọng tâm kiến thức để chủ động vận dụng sáng tạo cách học riêng thú vị của môn học này. Có người tìm cậu kìa.

Cuốn sách được biên soạn theo chương trình Ngữ văn Ban Cơ bản và Ban Khoa học Tự nhiên hiện hành nhằm giúp các em học sinh có tài liệu tham khảo để thực hiện tốt các yêu cầu đặt ra trong mỗi bài học. Con đường thành công luôn trải qua nhiều chông gai, hãy luôn sẵn sàng đối mặt với nó!.

Thật là khó biết trước được điều gì sẽ đến, như việc tình cờ được giới thiệu tìm đọc Học Tốt Ngữ Văn Lớp 11 (Tập 2) này vậy.