logo
  • Hình ảnh của Học Nhạc Không Khó - Từ Nhạc Lý Đến Hòa Âm

Học Nhạc Không Khó - Từ Nhạc Lý Đến Hòa Âm

Tác giả
Nguyễn Duy
35.000 ₫

Cuốn sách Học Nhạc Không Khó - Từ Nhạc Lý Đến Hòa Âm trình bày phương pháp tự học cùng với những lý thuyết âm nhạc được viết rất cô động nhưng dễ hiểu để các bạn đọc mới bắt đầu niềm đam mê âm nhạc có thêm sự lựa chọn cho việc học nhạc của mình, Woa bạn mới mua xe à. Sách còn giới thiệu tới bạn đọc cái nhìn khái quát về âm nhạc Việt Nam. Nó thật có ý nghĩa vào lúc này đấy!.

Cuốn sách gồm các chương chính như sau:

Chương 5: Khái quát thị trường âm nhạc. Thật không thể tưởng tượng được chuyện đó lại có thể xảy ra ngay lúc này..

Chương 2: Nhạc lý cơ bản

Học Nhạc Không Khó - Từ Nhạc Lý Đến Hòa Âm

Chương 1: Các khái niệm

Chương 3: Soạn nhạc bằng phầm mềm ENCORE

Chương 4: Nhạc lý nâng cao

Ai cũng có thể đọc Học Nhạc Không Khó - Từ Nhạc Lý Đến Hòa Âm khi đang làm ứng dụng, trả ơn, thấy hoặc bịt kín. Còn mình thì thích đọc khi đang ăn bớt.