logo
  • Hình ảnh của Hình Thành Lòng Tự Tin Cho Trẻ

Hình Thành Lòng Tự Tin Cho Trẻ

Tác giả
Hà Sơn (biên soạn)
42.000 ₫

Giáo dục thường thức được coi như một khái niệm giáo dục mới mẻ, ngày càng quen thuộc với nhiều người, Cám ơn đã đưa tôi về nhà. Nó có sức ảnh hưởng lớn, thu hút được sự quan tâm, chú ý và được các bậc làm cha, làm mẹ chú trọng tiếp thu. Cũng không hẳn là một điều tồi tệ!.

Sự thật cho thấy, hình thức giáo dục mang tính áp bức như vậy sẽ rất khó đạt được mục đích bồi dưỡng nhân tào, Chính là như vậy đấy.. Trái lại, nó làm tăng thêm tâm lý chống đối ở trẻ, gia tăng áp lực nặng nề về mặt tâm lý cho chúng, phát sinh những trạng thái tình cảm như chán ghét học tập, thậm chí, sinh ra ý muốn phản kháng, chống đối, để cuối cùng đi vào con đường sai lầm. Không sao đâu!.

Hình Thành Lòng Tự Tin Cho Trẻ

Thời tiết hôm nay thật là dễ chịu! Rất thích hợp để mang Hình Thành Lòng Tự Tin Cho Trẻ ra nghiên cứu