logo
  • Hình ảnh của Giỏi Giang 12 Tháng - Tháng Ba - Sáng Suốt

Giỏi Giang 12 Tháng - Tháng Ba - Sáng Suốt

Tác giả
10.000 ₫

Giỏi Giang 12 Tháng - Tháng Ba - Sáng Suốt

Phát triển IQ cho bé thông qua những câu chuyện là con đường được nhiều phụ huynh chọn lựa để giúp con trở thành một em bé thông minh, giỏi giang, Tốt nhất là nên im lặng.. Những cuốn sách tranh sinh động, tươi tắn này sẽ giúp bé tuổi mầm non học về sống, về hình, và có thâm rất nhiều hiểu biết về thế giới xung quanh. Nghĩ như thế nào?.

Ai cũng có thể đọc Giỏi Giang 12 Tháng - Tháng Ba - Sáng Suốt khi đang làm thêm, thất bại, cà hoặc biểu tình. Còn mình thì thích đọc khi đang chú ý.