logo
  • Hình ảnh của Gió Heo May Đã Về... (Tái Bản 2014)

Gió Heo May Đã Về... (Tái Bản 2014)

Tác giả
BS Đỗ Hồng Ngọc
31.500 ₫

Nhưng thật ra già là gì, lúc nào thì già, lúc nào thì chớm già, sắp già, mới già, đã già, Sao anh lại đến đây. Có tuổi nào là tuổi “hườm hườm” chăng? Một người bạn ở tuổi hườm hườm hỏi, sao, ông bác sĩ, ông đã viết nào cho các bà mẹ sinh con đầu lòng, nào cho tuổi mới lớn, sao không viết một chút gì đó cho tuổi sắp già, tuổi hườm hườm, tuổi xế bóng, tuổi gió heo may đã về xem sao. Trời ơi!Đừng vội tin vào vẻ bề ngoài..

Vì sáng nay, một chút gió heo may đã về, những chiếc lá vàng đã rơi lác đác trên những con đường thành phố, một mùi gió bấc quen thuộc đã len vào giữa những hàng cây…

Gió Heo May Đã Về.., Không , cảm ơn. (Tái Bản 2014)

Thật là khó biết trước được điều gì sẽ xảy ra, như việc tình cờ được giới thiệu tìm đọc Gió Heo May Đã Về... (Tái Bản 2014) này vậy.