logo
  • Hình ảnh của Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 (Tập Hai)

Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 (Tập Hai)

Tác giả
Trần Đức Niềm - Th.S Lê Thị Nguyên
23.000 ₫

Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 (Tập Hai)

Sách cung cấp một nguồn tư liệu tham khảo đầy đủ các phân môn Tiếng Việt trong chương trình, Bạn thấy sao. Ngoài ra, sách còn giúp học sinh rèn luyện phương pháp tự học, tự lĩnh hội nội dung các bài học. Thôi đi!đừng nghĩ đến chuyện đó nữa..

Thông qua hệ thống các bài học, cuốn sách muốn đóng góp vào hướng đi mới trong phương pháp dạy học môn tiếng Việt ở tiểu học, hình thành cho học sinh lớp 5 những kĩ năng sử dụng tiếng mẹ đẻ trong học tập và giao tiếp đạt kết quả cao. Câu chuyện có lẽ chỉ là một câu chuyện hoang đường..

Cuốn sách Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 (Tập Hai) được biên soạn để góp phần nâng cao hiệu quả của quá trình dạy và học môn tiếng Việt theo chương trình đổi mới. Không cần đâu.

Các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh sử dụng cuốn sách như là một tư liệu tham khảo dùng trong giảng dạy để hướng dẫn con em mình học và chuẩn bị bài một cách có hiệu quả hơn. Thật không thể ngờ được chuyện vừa mới xảy ra..

Bạn có thể đọc Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 (Tập Hai) khi đang ở xưởng nào đó không?