logo
  • Hình ảnh của Giải Bài Tập Vật Lí Lớp 11

Giải Bài Tập Vật Lí Lớp 11

Tác giả
Nguyễn Kim Dung
27.000 ₫

Giải Bài Tập Vật Lí Lớp 11

Quyển sách này được biên soạn theo chương trình Vật lý 11 hiện hành, với mục tiêu trở thành công cụ hỗ trợ các em học sinh 11 phương pháp tự học. Cái đó cần phải xem xét thêm đã!.

Quyển sách cũng cung cấp quý phụ huynh và các bạn học sinh một cái nhìn bao quát, dễ dàng hấp thụ kiến thức của chương trình học, Tôi không tin đó là sự thật!. Từ đó, học sinh có thể chủ động vận dụng sáng tạo để có cách học riêng thú vị theo yêu cầu môn học.

Bạn có thể nghiên cứu Giải Bài Tập Vật Lí Lớp 11 khi đang ở cơ quan nào đó không?