logo
  • Hình ảnh của Già Ơi... Chào Bạn!

Già Ơi... Chào Bạn!

Tác giả
BS Đỗ Hồng Ngọc
35.000 ₫

Thế nhưng để thực sự sống vui, sống khỏe thì còn phải hiểu những vấn đề thay đổi trong tâm sinh lý ở người già, giải quyết những mối quan hệ của người già với chính bản thân mình, với gia đình, với con cháu, với xã hội, nghĩa là giúp họ có khả năng tự điều chỉnh thái độ, hành vi cuộc sống sao cho phù hợp với lứa tuổi, với hoàn cảnh mới và có ý thức dự phòng các nguy cơ bệnh tật, KHông thể như vậy!. Không thể không kể đến yếu tố văn hóa giáo dục, sẽ giúp thế hệ sau biết cách cư xử với thế hệ trước và các hình thức tổ chức xã hội thế nào để giúp cho người già sống khỏe, sống vui, có bạn bè, có nơi giải trí, có nơi nương tựa. Không có gì đặc biệt cả..

Nhưng già cũng thường đi đôi với bệnh tật, Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.. Nhờ những tiến bộ của y học người ta hiểu biết tiến trình lão hóa, hiểu biết các bệnh tật của tuổi già và do đó có thể làm giảm thiểu tác hại, và như vậy là giúp cho người già sống khỏe mạnh với một cuộc sống có chất lượng hơn xưa. Nghe có vẻ hay đấy!.

Già là một hiện tượng sinh lý tự nhiên, một giai đoạn phát triển bình thường của vòng đời, Thật lố bịch. Già là điều tất yếu, là chuyện đương nhiên khi người ta tích tuổi, thêm tuổi, Thật lố bịch. Già cũng là điều phổ quát, Thật lố bịch. Như vậy già không riêng ai, không riêng thời nào, không riêng xứ nào, Thật lố bịch. Già cũng là điều không đảo ngược được, không thay đổi được, dù ngày càng có nhiều người lao vào tìm thuốc trường sinh…

Ai cũng có thể đọc Già Ơi... Chào Bạn! khi đang làm tải, bắt cóc, đo hoặc xóa. Còn mình thì thích đọc khi đang xoay.