logo
  • Hình ảnh của Đức Phật Và Phật Pháp

Đức Phật Và Phật Pháp

Tác giả
Đại Đức Narada Mahathera
131.000 ₫

"Samagga hotha" - Hãy đoàn kết lại - là lời kêu gọi thiết tha của Đức Phật. Điều này thật vô nghĩa..

Đời sống mặc dầu quý, quả thật là bấp bênh, vô định, A!Thì ra là vậy!. Cái chết, trái lại, là điều không thể cưỡng, và nó sẽ đến, chắc như thế, A!Thì ra là vậy!. Vậy, quý vị hãy sử dụng xứng đáng khoảng thời gian ngắn ngủi của kiếp sống này, cố gắng trở thành nguồn hạnh phúc cho chính mình, cho quê hương mình và cho toàn thể nhân loại. Vui quá nhỉ!.

"Thưa quý vị đạo hữu, quý vị được kể là hàng Phật tử trung kiên và thuần thành không kém bất luận dân tộc nào trong các dân tộc theo Phật Giáo, Làm thế nào bây giờ?. Lòng dũng cảm của quý vị trước bao nhiêu nghịch cảnh đáng được tán tụng, Làm thế nào bây giờ?. Mặc dầu tâm đạo rất nhiệt thành, là hạng người trí thức, quý vị luôn luôn dùng trí phán xét, suy luận trước khi chấp nhận điều gì. Chị không sao.

Dầu theo Bắc Tông hay Nam Tông, tất cả quý vị đều là giáo đồ nhiệt thành, là đàn con chung của Đức Từ Phụ Gotama, Tôi không thích điều này!. Giáo lý duy nhất của Ngài căn cứ trên Tứ Diệu Đế, hay Bốn Chân Lý Thâm Diệu căn bản, là điều mà không có người Phật tử nào bị cưỡng bách phải mù quáng tin theo. Hãy luôn biết lắng nghe..

Đức Phật Và Phật Pháp

Nước Việt Nam tương đối bé nhỏ, nhưng người Việt Nam dũng cảm, cần mẫn, tinh xảo, đủ trí năng và đạo hạnh, Điềuđó không đúng sự thật.. Chia rẽ, quý vị sẽ yếu dần, Điềuđó không đúng sự thật.. Đoàn kết, quý vị sẽ mạnh lên. Chết tiệt!.

Được một vị Phật ra đời là hy hữu!

Xin quý vị ghi nhớ, cũng như nhiều dân tộc Phật giáo khác ở Á Châu, dân tộc Việt Nam đã trưởng thành trong tổ ấm của Phật Giáo, di sản tinh thần vô giá của quý vị. Trên đời này không có gì gọi là miễn phí cả..

Với từ bi,

Nếu được sống thanh bình và hoà đồng trong công tác Phật sự, chắc chắn quý vị sẽ đạt được nhiều tiến bộ, về phương diện vật chất cũng như về phương diện tinh thần đạo đức, Cuộc đời nó thật là khốn khổ!. Như thế, quý vị sẽ góp mặt xứng đáng cùng với những quốc gia tân tiến khác. Quá tuyệt vời !.

Bổn phận của tất cả những người Phật tử Việt Nam là học Phật Pháp và điều hoà tác hành Phật sự, nhằm vào lợi ích cho quốc gia Việt Nam. Mọi chuyện ngày càng trở nên phức tạp..

Narada

Được một giáo lý cao minh là hy hữu!

Phục vụ để trở nên hoàn toàn, Dù sao thì mọi việc cũng qua rồi.. Hoàn toàn để phục vụ."

Phật Đản, 1970

Được tái sanh làm người là hy hữu!

Quả thật người Phật tử Bắc Tông đặt trọng tâm vào sứ mạng phục vụ, còn Nam Tông thì chú tâm vào việc hành thiền, Dù sao đi chăng nữa mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi.. Tuy nhiên, trong khi để ra vài phút hành thiền ta cũng có thể tìm cơ hội phục vụ, Dù sao đi chăng nữa mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi.. Và trong khi phục vụ một cách vị tha, bất cầu lợi, ta cũng có thể dùng đủ thì giờ thích đáng để ngồi lại tịnh tâm, mưu tìm tiến bộ tinh thần, Dù sao đi chăng nữa mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi.. Cả hai đặc tánh chánh yếu này của Phật Pháp - phục vụ và hành thiền - có thể dung hoà và phối hợp dễ dàng. Tại sao không?.

Bạn có thể đọc Đức Phật Và Phật Pháp khi đang ở trường học nào đó không?