logo
  • Hình ảnh của Diệt Tần- Vương đạo vô thường (Tập 7)

Diệt Tần- Vương đạo vô thường (Tập 7)

Tác giả
Long Nhân
59.200 ₫

Kế hoạch tranh bá thiên hạ của Kỷ Không Thủ sắp đến hồi quan trọng nhất thì nảy sinh biến cố, Hãy lắng nghe ý kiến của tôi!. Bá vương Hạng Vũ đích thân đến Nam Trịnh để lấy đầu Lưu Bang. Im miệng.

Có bàn tay hào phiệt này ngăn trở, trước mắt Kỷ Không Thủ sẽ phải đối đầu với rất nhiều gian nan.., Lần này nữa thôi mà. Và liệu một trong hai người Hạng, Lưu bỏ mạng thì kế hoạch của Kỷ có thành?

Rồi Thính Hương Tạ - một thế lực cực kỳ bí ấn - tái xuất giang hồ cùng với những sự thật kinh động lòng người. Sao rồi cậu đi đến đâu rồi.

Bạn có thể xem Diệt Tần- Vương đạo vô thường (Tập 7) khi đang ở trung tâm tiếng anh nào đó không?