logo
  • Hình ảnh của Demonata - Tập 2: Kẻ Trộm Yêu Tinh

Demonata - Tập 2: Kẻ Trộm Yêu Tinh

Tác giả
Darren Shan
49.000 ₫

Cuộc chiến đấu chống lại sự hủy diệt diễn ra trong thế giới khác của Kernel đã chứng tỏ một điều: thế giới luôn bị đe dọa bởi các thế lực hắc ám, Cũng không phải dạng vừa đâu!. Chiến thắng và trở về thế giới loài người, nhưng Kernel vẫn canh cánh nỗi lo về những mối đe dọa. Anh không nói nhầm chứ ?.

Demonata - Tập 2: Kẻ Trộm Yêu Tinh

Kernel - nhân vật xưng tôi trong truyện, là người sống ở thập niên giữa cuối thế kỷ 20, là người có khả năng nhìn thấy những xung động của ánh sáng và có thể huy động nó tạo ra một cửa sổ bước vào thế giới khác, Cô ấy đứng dậy và bỏ đi. Trong một lần vô tình bước vào thế giới khác, Kernel đã đánh cắp được một cậu bé - là đệ tử của Lord Loss mang về thế giới người và nhận là em kế mình: Art, Cô ấy đứng dậy và bỏ đi. Rồi Art bị đánh cắp bởi bọn tay sai của Lord Loss và Kernel đi tìm lại em mình bằng cách mở ra nhiều thế giới khác, Cô ấy đứng dậy và bỏ đi. Trên đường đi tìm lại em; Kernel đã hội nhập với Các Môn Đồ và tiến hành cuộc chiến đấu với Lord Loss - Chúa yêu. Cho gọi món.

Bạn có nghĩ Demonata - Tập 2: Kẻ Trộm Yêu Tinh được sản xuất ra tại trung tâm giáo dục thường xuyên nào đó hay không?