logo
  • Hình ảnh của Đề Kiểm Tra Toán Lớp 7 (Tập 1)

Đề Kiểm Tra Toán Lớp 7 (Tập 1)

Tác giả
Phan Hoàng Ngân
39.600 ₫

Tất cả các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết và học kì đều có lời giải chi tiết; bài tập tương tự và nâng cao đều có hướng dẫn hoặc đáp số, Đau đơn quá. Để kiểm tra, đánh giá việc học tập của mình sau mỗi tiết học, các em học sinh nên tự giải các đề, sau đó mới đối chiếu cách giải trong sách, Đau đơn quá. Các tác giả hi vọng mỗi câu hỏi, mỗi bài tập sẽ giúp các em rèn luyện những kĩ năng cần thiết và bổ sung những kiến thức chưa nắm vững của từng tiêt học và từng chương, Đau đơn quá. Ngoài việc phục vụ các em học sinh lớp 7, cuốn sách còn có thế làm tài liệu hữu ích cho các thầy giáo, cô giáo và các bậc phụ huynh giúp cho con em học tập tốt hơn. Chả hiểu cái gì cả..

Cuốn sách Đề Kiểm Tra Toán Lớp 7 (Tập 1) bao gồm các đề kiểm tra 15 phút theo mỗi tiết học đã quy định trong chương trình Toán lớp 7; sau mỗi chương đều có các đề kiếm tra 1 tiết; cuối cùng là các đề kiểm tra học kì. Làm gì vậy chứ?.

Thật là khó lường trước được điều gì sẽ xảy ra, như việc tình cờ được giới thiệu đọc Đề Kiểm Tra Toán Lớp 7 (Tập 1) này vậy.