logo
  • Hình ảnh của Để Học Tốt Tiếng Việt Lớp 3 (Tập 1)

Để Học Tốt Tiếng Việt Lớp 3 (Tập 1)

Tác giả
Nhóm tác giả
25.000 ₫

Thông qua hệ thống bài học, cuốn sách cố gắng đóng góp hướng đi mới trong phương pháp dạy - học môn Tiếng Việt ở bậc Tiểu học. Thì ra là vậy.

Sáchđược biên soạn theo cấu trúc từng tuần, từng học kì, gồm các phân môn:Tập đọc, Chính tả, Kể chuyện, Luyện từ và câu, Tập làm văn, Sao lại không thể chứ?. Các em sẽtìm thấy trong cuốn sách này phương pháp giải quyết các câu hỏi của từngdạng bài tập cụ thể. Hura! Chúng ta đã chiến thắng rồi.

Để Học Tốt Tiếng Việt Lớp 3 (Tập 1)

Thời tiết hôm nay thật là dễ chịu! Rất thích hợp để mang Để Học Tốt Tiếng Việt Lớp 3 (Tập 1) ra nghiên cứu